Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Barn i en pyramid

Vårt arbete i världen

Clowner utan Gränser har över 25 års erfarenhet av att arbeta i krigs-och krissituationer med fokus på att stärka människors psykosociala hälsa och främja barns rättigheter.

Clowner utan Gränser finns för de barn som behöver oss allra mest och arbetar både långsiktigt och återkommande samt gör akutinsatser vid humanitära katastrofer. Sedan Clowner utan Gränser grundades 1996 har vi mött och skrattat med över två miljoner barn i fler än 50 länder. Var med och se till att fler barn i världen får fyllas av skratt och hopp – skänk en gåva till vårt arbete.

 

Fredsfrämjande insatser i krigs- och konfliktområden
Fred är inte enbart frånvaron av krig, konflikt och våld – utan också närvaron av harmoni, solidaritet och framtidstro. Clowner utan Gränser grundades 1996, i sviterna av kriget på Balkan, och har sedan dess arbetat med barn drabbade av krig och konflikt och barn på flykt. Allt för att stärka deras psykosociala hälsa och arbeta för att barnens rätt till lek, vila, en meningsfull fritid och kultur säkerställs. Läs mer om Clowner utan Gränsers fredsfrämjande insatser i krig och konflikt här.

Bild
Tre artister i mönstrade kläder framför en publik i ett litet rum
När flyglarmet gick under en föreställning i Ukraina följde clownerna med barnen till skyddsrummet och fortsatte showen där.

För flickor och kvinnors rättigheter och hälsa
Flickor och kvinnor är särskilt utsatta på många platser i världen och lever utan tillgång till sina grundläggande rättigheter. Clowner utan Gränser gör riktade insatser för att specifikt nå fram till flickor och kvinnor, för att stärka deras välmående och självkänsla och på så vis främja jämställdhet. Läs mer om Clowner utan Gränsers arbete för flickor och kvinnors rättigheter och hälsa här.

Bild
En kvinna i grön tröja och svart hijab som skrattar
Foto från en workshop med kvinnor i Palestina.

Varje kvinna i Gaza behöver denna möjlighet så att hon kan lindra det hon går igenom och ge sig själv tillräckligt med utrymme för att komma bort från de utmaningar hon möter i sitt dagliga liv, sa en av kvinnorna som deltar i våra aktiviteter i Gaza, Palestina.

Akutinsatser vid katastrofer och kriser
Naturkatastrofer och humanitära kriser drabbar vår värld förödande och hastigt och barnen drabbas ofta allra värst. När människors grundläggande behov för överlevnad är tillgodosedda, är Clowner utan Gränser en viktig aktör för att bidra till att människor får tillbaka livsglädje, framtidstro och kraft att orka fortsätta kämpa. Läs mer om hur vi arbetar med akutinsatser här.

Bild
Artisterna står framför ett tält och dansar för publiken
Artisterna uppträder i ett evakueringsläger i Turkiet efter jordbävningen i februari 2023.

 För barn som lever i utsatthet i Sverige

Bild
En liten pojke testar att snurra tallrik med ett stort leende
Föreställning med efterföljande cirkusworkshop för barn och familjer från Svenska med baby.

Clowner utan Gränser har sedan lång tid tillbaka arbetat i Sverige. Här möter vi barn och familjer som kommit till Sverige på flykt, lever som papperslösa, på skyddade boenden eller i marginaliserade områden och socioekonomisk utsatthet. Vi driver allt ifrån regelbundna veckoträningar, gör akutinsatser och föreställningsturnéer samt anordnar lägerverksamhet på skolloven. Allt för att barn som lever under svåra förhållanden ska få en paus fylld med skratt och lek. Läs mer om arbetet här.

Clowner utan gränser roterande text