Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Svart bakgrund och texten "Uppmaning till Sveriges regering: Låt inte skrattet tystna."

Nedmonteringen av biståndet drabbar barnen som redan befinner sig i svår utsatthet – vi uppmanar regeringen att riva upp sitt beslut

22 april 2024

Hur mycket är ett leende värt? För vissa är det bara en enkel handling, en rörelse av några ansiktsmuskler. Men för Clowner utan Gränser är leenden och skratt verktyg för social förändring. För barn i svårt utsatta situationer, för föräldrar som inte sett sina barn skratta på månader, kan ett leende vara gnistan som behövdes för att inte bara överleva utan börja leva igen.

Sverige har signerat FN:s Barnkonvention och åtagit oss att respektera och säkerställa barns rättigheter – detta måste gälla nu och för alla barn i världen. Men regeringens nedmontering av biståndet och Sidas beslut att säga upp alla avtal med civilsamhällesorganisationer i förtid strider mot detta. Beslutet påverkar Clowner utan Gränser och våra lokala partnerorganisationer, men framför allt drabbar det de barn vi arbetar för.

För två år sedan beviljades vi en femårig finansiering, vilket gav oss möjlighet att planera långsiktigt och arbeta för systemförändringar. Långsiktigheten blev dock kortvarig och efter bara två år avslutas nu avtalet i förtid. Den avbrutna finansieringen innebär att de 80,000 barn som vi skulle ha nått inte kommer att få tillgång till våra psykosociala insatser. De kommer inte få fyllas med den lek och glädje som de har rätt till enligt Barnkonventionens artikel 31.

Barnen som drabbas av beslutet lever på bordeller i Indien, i slumområden i Brasilien, är drabbade av regionens konflikter i Libanon och är på flykt undan kriget i Demokratiska Republiken Kongo. Det indragna biståndet innebär inte bara en omedelbar fara för dessa barns psykiska hälsa utan stoppar också vårt arbete för främjande av fred, jämställdhet och barns rättigheter, som vi driver med våra samarbetspartners på samhällsnivå.

Clowner utan Gränser kommer alltid stå upp för de barn i världen som lever längst ifrån sina rättigheter. Därför uppmanar vi regeringen och Sida att lyssna på civilsamhället, både i Sverige och våra internationella samarbetspartners, och riva upp beslutet att avsluta alla kontrakt inom civilsamhällesstrategin i förtid. Låt inte skrattet tystna.

Clowner utan gränser roterande text