Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ett barn med röd näsa

Detta gör Clowner utan Gränser

Clowner utan Gränsers arbete grundar sig i FN:s Barnkonvention och vi möter barn som befinner sig i utsatthet, runt om i hela världen med skratt och glädje. Vi är en ideell förening vars kärna är våra artister som är medlemmar och ideellt engagerade i organisationen. De donerar sin tid och kompetens till Clowner utan Gränser med vetskapen att glädje och kultur gör världen till en hoppfullare och fredligare plats.

Clowner utan Gränsers artister är clowner, cirkusartister, skådespelare, musiker och pedagoger. Genom att spela föreställningar och bjuda in till cirkusworkshops och lekaktiviteter stärker vi den psykosociala hälsan hos de barn vi möter. Vi väcker hoppet till liv där det riskerar att slockna och vi vet att skratt förändrar världen.

Bild
Foto från föreställning där 3 artister står på varandra i en hög rad
Föreställning i Rwanda som får det att hisna i magen!

Vi utbildar också personal och volontärer från andra organisationer i Clowner utan Gränsers metoder för att visa hur en kan arbeta med lek och kreativitet i svåra humanitära kontexter. På så vis når vi ännu fler barn och kan stärka deras psykosociala hälsa och rättigheter.

Sedan Clowner utan Gränser Sverige grundades 1996 har vi mött och skrattat med över två miljoner barn i världens värst drabbade områden. Med din hjälp kan vi nå ännu fler.

Se filmen om Clowner utan Gränser.

Sedan ni kom hit har barnen slutat leka krig – och börjat leka clowner. Citat från en Unicef-anställd i ett flyktingläger i Jordanien.

Bild
Barn som skrattar i en publik
Alla barn har rätt att få skratta och leka!

Ett arbete som grundar sig i FN:s Barnkonvention 
Clowner utan Gränsers arbetar för att säkerställa alla barns tillgång till Artikel 31 i FN:s Barnkonvention:

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

2. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet.

Bild
Artist som trollar framför en grupp barn som gapar och skrattar av förvåning
Trolleriföreställning för barn på flykt i Greklan.

Styrelse, valberedning och kansli
Vi har en bred och mångfacetterad styrelse som på ideell basis driver organisationen framåt. Här kan du se vilka som sitter i Clowner utan Gränsers styrelse. För att se vilka som sitter i valberedningen, gå hit.

Clowner utan Gränsers kansli ligger i Stockholm och här arbetar personer som driver det dagliga arbetet i organisationen. Kansliet leds av generalsekreteraren och de andra rollerna arbetar inom projektledning, kommunikation, verksamhets- och metodutveckling, ekonomi, insamling, givarservice och administration. Vill du komma i kontakt med en specifik person på kansliet hittar du oss alla här

Clowner utan Gränser har 90-konto och är godkänd av Svensk Insamlingskontroll. Vi granskas årligen av en extern auktoriserad revisor. Clowner utan Gränsers organisationsnummer är 802402-6521.

Clowner utan gränser roterande text