Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Människor i ring runt en föreställning

Fredsfrämjande insatser i krigs- och konfliktområden

Clowner utan Gränser har över 25 års erfarenhet av att arbeta i krigs-och krissituationer med fokus på att stärka människors psykosociala hälsa och främja barns rättigheter. Vi anser att fred inte enbart är frånvaron av krig, konflikt och våld – utan också närvaron av harmoni, solidaritet och framtidstro.

För att vi ska kunna nå hållbara och fredliga samhällen måste vi arbeta med människors psykosociala hälsa. I samhällen som präglats av krig och konflikt under en längre tid är det direkt avgörande för att bryta våldsspiraler och ge unga möjlighet att hantera trauman och utvecklas. Genom att hjälpa människor hitta tillbaka till livsglädje, hopp och framtidsdrömmar skapas en chans för individer att axla det ansvar som åligger dem när ett land ska byggas upp på nytt och fred bibehållas. För att klara detta krävs att människor har tilltro till sig själva och världen vilket är kärnan i det som Clowner utan Gränser skapar. Vi ger barn och unga ett alternativ till destruktivitet, oro och rädsla och skapar istället rum fyllda av skratt, lek och glädje som i det långa loppet bidrar till fred.

Psykosocialt stöd till barn och kvinnor i Gaza och Palestina
Sedan 2019 driver Clowner utan Gränser programmet ”Creative Arts for Peace and Equality” i Palestina, och flera andra länder i Mellanöstern. En verksamhet som syftar till att stärka flickor och kvinnors mentala hälsa och självkänsla samt fred och jämställdhet i regionen. Behoven av psykosocialt stöd i Palestina är enormt och växer för var dag i och med Israels krig mot Gaza som utbröt efter Hamas attack den 7 oktober 2023. Läs mer om hur våra partners och artister i Palestina påverkas av kriget.

Bild
Artister som jonglerar med ringar
Cirkusworkshop i Gaza. Lokalen där vi haft våra aktiviteter finns nu inte längre utan totalförstördes i ett bombanfall i slutet av 2023.

För Ukrainas barn
Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har Clowner utan Gränser arbetat i Ukrainas grannländer för att möta barn och familjer som tvingats på flykt. Vi gör också turnéer in i Ukraina för att arbeta med människor drabbade av kriget samt för att utbilda personal från andra organisationer i Clowner utan Gränsers kreativa metoder. Allt för att ge barnen en paus från all oro och tillgång till lek och skratt igen. Läs mer om vårt arbete för Ukrainas barn här.

Bild
Ett barn gapar stort, ler och klappar händerna
Glada hejarop under en förställning i Ukraina.

Trygghet för barnen i krigsdrabbade Östafrika
Kriget i Demokratiska republiken Kongo har kallats världens mest utdragna humanitära katastrof. Under flera årtionden har den kongolesiska regeringsarmén slagits mot ett oräkneligt antal rebellgrupper, främst i de östra delarna av landet. Grannländerna Uganda och Rwanda har länge spelat en aktiv roll i kriget dit många har tvingats på flykt.

Clowner utan Gränser har länge arbetat i Östafrika och samarbetar med artister i Kongo-Kinshasa, Rwanda och Uganda. Tillsammans anordnar vi aktiviteter för barnen för att ge dem en trygg plats och positiva alternativ. Under skolloven driver vi cirkusskolor så barnen ska ha någonstans att komma när skolan är stängd. Läs mer om vårt arbete i regionen här.

Bild
Barn som står i grupp och ler och klappar händerna
Foto från vårt julläger årsskiftet 23/24 i Kongo tillsammans med vår partner Goma Circus.

För flickor och kvinnor i krigsdrabbade Jemen
Sedan 2015 pågår ett krig i Jemen som FN beskrivit som det värsta i världen och över 20 miljoner jemeniter riskerar svält om kriget inte upphör. Jemen är ett av länderna i Mellanöstern där Clowner utan Gränser driver programmet "Creative Arts for Peace and Equality" och ger barn och kvinnor psykosocialt stöd genom veckoaktiviteter i kreativitet. Läs mer om det arbetet här.

Bild
Tre kvinnor i heltäckande niqab leker med en boll
Workshop med kvinnor i Jemen.

För barnen på flykt från Boko Haram
Till Nigeria har Clowner utan Gränser gjort flera turnéer för att möta barnen i landets norra delar och som tvingats på flykt från sina hem undan Boko Harams terror. Genom föreställningar, cirkusworkshops och lek ger vi båda barn och vuxna en paus från våld och oro, och stärker deras psykosociala hälsa och framtidstro. Allt för att de ska få verktyg att bidra till fredliga och hållbara samhällen.

Läs en av artisternas blogg efter en föreställning för räddade barnsoldater i Nigeria.

Bild
Skrattande och applåderande barn
Skrattande barn under en föreställning i norra Nigeria.

Stötta gärna vårt arbete genom att skänka en gåva – den gör det möjligt för ännu fler barn i krig och konflikt att få skratta!

Clowner utan gränser roterande text